top of page

Integritetspolicy

Accountify AB samlar in och använder dina personuppgifter för att fullgöra, förbättra och anpassa våra åtaganden, produkter och tjänster.

Vi använder också informationen i marknadsföringssyfte för att informera dig om våra produkter och tjänster samt att ge dig uppdaterade guider / utbildning inom vårt verksamhetsområde.

Du kan närsomhelst be oss rätta dina uppgifter, be oss exportera dem, be oss ta bort dig helt från våra databaser eller skicka in klagomål till Datainspektionen gällande Accountify:s hantering av dina personuppgifter.

Accountify AB samlar in personuppgifter med stöd av följande rättsliga grunder:

  1. Samtycke

  2. Fullgörande av avtal

Samtycke används bland annat men inte uteslutande för behandling av personuppgifter kopplat till nyhetsbrev och intresseanmälan.

Fullgörande av avtal stödjer vår personuppgiftsbehandling som är kopplad till tjänst/tjänsterna där du som Kund har ingått avtal med att få en sådan tjänst levererad.

HUR LÄNGE LAGRAR VI DIN PERSONUPPGIFTSDATA?

Accountify AB lagrar din data så länge det krävs att tillhandahålla tjänsten/tjänsterna eller för att uppfylla det ändamål i vilket data samlades in.

PERSONUPPGIFTSDATA HOS TREDJE PART

För att fullfölja ingångna avtal med dig som Kund så kan vi komma att lämna ut din data till tredje part. Att fullfölja ingångna avtal med dig som kund kan innebära ändamål som att tillhandahålla tjänsten / tjänsterna, marknadsföra tjänsten / tjänsterna men är inte begränsat till det.

Data som lämnas ut till tredje part får dock endast användas på ett sätt som beskrivs i avtal som tredje part ingått med Accountify AB eller annat företag i Accountify koncernen.

Tredje part kan återfinnas inom EU/ESS och utanför detta samarbetsområde. Om tredje part återfinns utanför EU/ESS så vidtas särskilda skyddsåtgärder vid hantering av din data.

ÖVRIG TILLGÅNG TILL DIN PERSONUPPGIFTSDATA

Myndighetskrav och lagar kan innebära att Accountify AB måste lämna ut din data.

Slutligen så kommer Accountify AB lämna ut din data, till dig eller tredje part om det sker på begäran från dig som Kund.

SKYDD AV DATA

Accountify AB hanterar all data med etablerade säkerhetsstandarder och rutiner för att skydda den mot obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.

COOKIES

En cookie är information som en webbplats lagrar på en besökares dator och att besökarens webbläsare ger till webbplatsen varje gång besökaren återkommer till webbplatsen. Accountify AB använder cookies för att identifiera och spåra besökare, deras användning av Accountify AB hemsida och deras inställningar. Dooer besökare som inte vill att cookies placeras på sin dator bör ställa in sina webbläsare att vägra cookies innan de använder Accountify AB webbplatser, med nackdelen att vissa funktioner på Accountify AB webbplatser kanske inte fungerar korrekt med denna inställning. 

KONTAKT OCH PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Accountify AB (559044-3775) är personuppgiftsansvarig. Accountify AB bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. För frågor gällande vår datahantering, vänligen kontakta support@accountify.se

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG TILL INTEGRITETSPOLICYN

Denna integritetspolicy kan komma att ändras i framtiden om exempelvis förändringar eller lagändringar sker. Vi rekommenderar därför att du regelbundet läser våra villkor för att kunna hålla dig uppdaterad och ta del av den senaste versionen.

En personlig och flexibel ekonomilösning för små och me

Modern redovisningsbyrå

Personligt extern ekonomifunktion

bottom of page